Osuuskunta Helsingin valokuidut

Kysymyksiä ja vastauksia

Valitse luettelosta kysymys nähdäksesi vastauksen:

{slider Mitä tarkoitusta varten valokuituosuuskunta on perustettu?}

Osuuskunta tarvitaan, koska kaupallista valokuitutarjontaa ei ole. Valokuitu mahdollistaa nykyaikaiset, nopeat ja luotettavat laajakaistayhteydet sekä erilaisten internet- ja tv-palvelujen saatavuuden ja kilpailuttamisen. 

{slider Miksi hanketta hoidetaan osuuskuntamuotoisena?}

Hankkeessa on otettu mallia vastaavan kaltaisista muualla jo toteutetuista hankkeista ja niissä hyväksi havaituista käytännöistä. Osuuskunta on tasavertainen päätöksenteossa, sillä yksittäisellä taholla ei voi olla määräävää asemaa. Osuuskunnan jäsen ei ole osakeyhtiön tavoin henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön vastuista. Toiminta perustuu alkuvaiheessa täysin vapaaehtoisuuteen ja osuuskunnan hallinto on kevyempää kuin osakeyhtiön.

{slider Kilpaileeko osuuskunta jonkun tahon kanssa?}

Ei kilpaile. Suuret operaattorit eivät ole halukkaita toteuttamaan valokuituyhteyksiä pientaloille. Osuuskunnan valokuituverkko on täysin avoin kaikille internet- ja tv-palveluntarjoajille.

{slider Pyrkiikö osuuskunta tuottamaan voittoa? Mihin mahdollinen voitto käytetään?}

Ei pyri. Osuuskunta pyrkii tuottamaan jäsenilleen palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti. Osuuskunta ei tavoittele voittoa. Mahdollinen ylijäämä hyvitetään jäsenille esimerkiksi kuukausimaksujen pienentämisen muodossa.

{slider Ketkä ovat hankkeen takana?}

Hankkeen takana on joukko alueen asukkaita, jotka tarvitsevat omaan käyttöönsä valokuituyhteyden. Heillä on myös hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavia osaamisia.

{slider Mitä alueita ja taloja hanke koskee?}

Osuuskunta toimii Marttilan ja Reimarlan pientaloalueella kartan osoittamassa laajuudessa: Jännetie, Kolkkapojantie ja Kolkkapojanpolku, Nuolitie, Kinnarinkuja, Viinentie ja Viinenkuja, Partiotie, Korsutie, Mottitie, Viestitie ja Turkismiehentie.

Marttilan-Reimarlan pientaloalue

{slider Onko mahdollista, että operaattorit rakentaisivat kuitenkin valokuituverkon lähivuosina alueellemme?}

Suuret kaupalliset operaattorit eli DNA, Elisa/Saunalahti ja TeliaSonera ovat helmikuussa 2014 ilmoittaneet, että heillä ei ole suunnitelmia laajentaa valokuituverkkoaan pientaloalueellemme. Jos operaattorit kuitenkin kiinnostuisivat asiasta hankkeemme käynnistyttyä, osuuskunnan toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen alueen asukkaiden tarpeiden ja etujen näkökulmasta.

{slider Miksi nykyiset kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat laajakaistaliittymät eivät riitä?}

Internetin käyttö kasvaa koko ajan. Monet internetin kautta käytettävät palvelut kuten tv- ja elokuvapalvelut vaativat entistä enemmän tiedonsiirtokapasiteettia. Alueemme kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat laajakaistayhteydet toimivat jo tällä hetkellä hyvin vaihtelevasti vuorokauden ajasta riippuen, sillä alueemme kokonaiskapasiteetti on rajallinen. Yhteydet tulevat ruuhkautumaan jatkossa entistä pahemmin ja aiheuttamaan ongelmallisia tilanteita alueemme asukkaille.

Kuparijohtoihin ja mobiiliin perustuviin liittymiin tulossa olevat tekniset kehitysaskeleetkaan eivät ratkaise tätä ongelmaa.

{slider Mitä ovat valokuituhybridiliittymät, joita Elisa ja Saunalahti markkinoivat osalle alueesta?}

Valokuituhybridillä Elisa ja Saunalahti tarkoittavat Elisan omistamalla, vanhalla lankapuhelinten kuparikaapeloinnilla toteutettua Internet-liittymää, jonka nopeus 50 M on puolet tavanomaisesta valokuidulla toteutetun liittymän nopeudesta. Tällainen liittymä on saatavilla osaan Partiotien taloista ja Korsutien alkupäähän.

{slider Mitä on valokuitu? Miten se eroaa muista kaapelimateriaaleista?}

Valokuitu on pientalon asukkaan kannalta hyvin samanlainen kuin kuparikaapelikin. Valokuidussa tietoa kuljetetaan sähkön sijasta valolla. Omakotiliiton laajakaistaoppaassa on esitelty havainnollisesti erilaisten kaapeleiden eroja: Huippunopea laajakaista -opas

{slider Mitä hyötyä valokuituliittymästä olisi minulle?}

Valokuituliittymän merkittävimmät hyödyt alueen asukkaille ovat:

 1. Valokuitu takaa valmiuden kehittyvien palvelujen käyttöön pitkälle tulevaisuuteen.
 2. Valokuitu mahdollistaa nopean ja luotettavan laajakaistayhteyden.
 3. Valokuituliittymä nostaa asunnon arvoa ja asuinalueen arvostusta.
 4. Valokuituliittymä lisää valinnanvapautta, sillä se mahdollistaa internet- ja tv-palvelujen valinnan ilman sitoutumista yhteen operaattoriin.
 5. Valokuituliittymä säästää aikaa ja vaivaa: se ei rajoita samassa kotitaloudessa eri henkilöiden toimesta tapahtuvaa samanaikaista internet-palvelujen käyttöä, ja se mahdollistaa tehokkaan etätyön tekemisen.
 6. Valokuituliittymä mahdollistaa uuden tyyppisten verkkopalvelujen kuten terveys- ja turvapalvelujen käytön, mikä puolestaan mahdollistaa esimerkiksi alueen varttuneimmille asukkaille pidemmän asumisajan omassa kodissa.

{slider Millaisiin yhteysnopeuksiin valokuiduilla päästäisiin?}

Kupari- ja mobiililiittymiin verrattuna valokuituliittymä mahdollistaa 10–100 kertaa nopeammat yhteydet molempiin suuntiin. Erilaisten palvelujen käyttömukavuuden ja -varmuuden huomattavan paranemisen lisäksi valokuitu mahdollistaa myös suurten tiedostojen kuten kuva-albumien nopean lataamisen vaikkapa pilvipalveluihin. Valokuitu mahdollistaa yhteysnopeuksien kasvattamisen tulevaisuudessa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Nopeat yhteydet avaavat lisäksi paljon uusia mahdollisuuksia kuten kodin eri laitteiden etähallinnan ja -valvonnan.

{slider Pitääkö laitteitani uusia tämän vuoksi?}

Kyllä pitää. Minimitoimenpide on nykyisen ADSL-päätteesi vaihtaminen valokuitupäätteeseen. Tämä on kuitenkin yksinkertainen ja edullinen toimenpide. Päätteen hinta on noin 200 euroa.

Päätelaite seinällä

{slider Mitä toimenpiteitä hanke edellyttää minulta tässä vaiheessa?}

Ilmoita osuuskunnalle alustava kiinnostuksesi valokuituliittymän hankkimiseksi. Voit tehdä sen osuuskunnan kotisivuilla www.helsinginvalokuidut.fi. Kerro asiasta myös naapurillesi!

{slider Mitä valokuituliittymä maksaa minulle? Onko hinta vertailu- ja kilpailukykyinen operaattorien palveluihin verrattuna?}

Osuuskunta ei pyri tuottamaan voittoa vaan toteuttamaan valokuituliittymät mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti alueen asukkaille. Valokuituliittymän hinta Marttilan-Reimarlan alueelle tulee olemaan 1750 euroa/pientalo, ja pientaloyhtiöt saavat liittymämaksuista määräalennusta.  Mitä useampi alueen asukas lähtee mukaan hankkeeseen, sitä edullisemmaksi hinta muodostuu kaikille!

Suora hintavertailu kaupallisten operaattoreiden palveluihin ei ole mahdollista, sillä ne eivät tarjoa tätä palvelua alueellemme. Vastaavan kaltaisiin palveluihin verrattuna osuuskunnan liittymän hinta on kaupallisia operaattoreita edullisempi.

Kaupallisten operaattoreiden valokuituyhteydet perustuvat yhteen tai kahteen kuituun, kun taas osuuskunnan suunnittelun lähtökohtana on 4 tai 6 kuidun vetäminen jokaiseen taloon. Tämä lisää asukkaiden valinnanvaraa.

Suunnitelmamme mukaan liittymismaksu suoritettaisiin siten, että varsinaisen rakennustyön alkaessa liittymästä maksetaan 50 %. Töiden valmistumisen jälkeen maksetaan loppuerä 50 %.

Haemme rahoitusmarkkinoilta yhteistyökumppania, jotta asukas voisi halutessaan maksaa liittymismaksun osamaksulla.

Kertaluotoisen asennusmaksun lisäksi valokuituverkosta peritään sen valmistuttua kuukausimaksua, jonka suuruus on noin 15 euroa/kk. Tällä katetaan valokuituverkon ylläpito ja osuuskunnan juoksevat kulut.

Tämän lisäksi tulee kaupallisista internet- ja tv-palveluista maksettavat kuukausimaksut, joiden hinnat pyrimme neuvottelemaan mahdollisimman edullisiksi yhteishankinnoilla.

Osuuskunnan liittymismaksu on 40 euroa ja osuusmaksu 60 euroa. Nämä ovat kertaluontoisia maksuja. Liittymismaksuilla kerätyt varat käytetään kattamaan osuuskunnan perustamistoimenpiteisiin liittyviä kuluja.

Hinnoittelu ja maksut on kuvattu tiiviisti hinnastossamme.

{slider Voinko saada verotuksessa kotitalousvähennystä valokuituliittymäni asennusmaksuista?}

Ainakin omakotitaloasukkaat voivat saada kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennusmaksusta, tontin alueella sekä talon sisällä suoritettavan työn osuudesta. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös mahdollisista tietoliikennelaitteiden asennustöistä. 2015 ensimmäisen vaiheen asennuksista ei ole mahdollista saada verovähennystä, koska suurin osa tonttien alueella tehtiin talkootyöllä. 1.6.2016 ja sen jälkeen tehdyistä liittymistä on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jos olet valinnut kohdat, että osuuskunta tekee 250€ kertahinnalla uran kaivamisen tontin alueelle.

Arviomme mukaan tontilla ja talon sisällä tehtävän, eli kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvan työn osuus asennusmaksusta tulisi olemaan 400-500 € luokkaa.

Kattavat lisätiedot aiheesta löytyvät Verohallinnon julkaiseman Kotitalousvähennysten asiantuntijaohjeen kohdasta 10.8 Liittymismaksut.

{slider Voinko tilata jatkossakin palveluja operaattoreilta? Miten toimin, jos haluan vaihtaa operaattoria? Vaikuttaako tämä aiemmin tilaamiini palveluihin?}

Valokuituliittymään voi tilata internet-palveluja eri operaattoreilta vapaasti, mikä lisää vaihtoehtoja ja valinnanvaraa verrattuna tilanteeseen, jossa asukas on sidottu yhden operaattorin tarjoamaan verkkoon.

{slider Miten hanke rahoitetaan?}

Valokuitukaapeliverkon rakentamisen ja ylläpidon maksavat lähtökohtaisesti osuuskunnan jäsenet. Kukin jäsen maksaa vain tilaamansa palvelun asennuksesta ja käytöstä. Valokuitukaapeloinnin suunnittelun toteuttaa osuuskunnalle vapaaehtoistyönä ja vastikkeetta alueellamme asuva valokuituverkkosuunnittelija Jukka Laine.

{slider Kuka kytkee verkon talooni? Keneltä voin saada apua laitekytkennöissä talon sisällä?}

Valokuituliittymän asennuksen suorittaa osuuskunnan kilpailutuksen kautta valitsema ammattiyritys. Talojen mahdollisiin sisäverkon kunnostus- ja rakennustöihin haetaan myös kumppania, joka voi tarjota mahdollisimman edullisesti avaimet käteen -palvelupaketin sitä tarvitseville.

{slider Kuka vastaa huoltotoimenpiteistä, jos verkossa ilmenee ongelmia? Mitä ne maksavat?}

Osuuskunta vastaa valokuituverkon huoltotoimenpiteistä, jotka katetaan verkon kuukausimaksuilla. Ylläpitopalvelu hankitaan myöhemmin valittavalta alan ammattiyritykseltä. Mahdollisissa vikatilanteissa ongelman ratkaiseminen vaatii osuuskunnan ja palvelusta vastaavan operaattorin yhteistyötä.

{slider Miten ja mihin valokuituverkko rakennetaan? Kaivetaanko tiet ja pihani auki? Voidaanko verkon rakentamisessa hyödyntää jo olemassa olevaa kunnallistekniikkaa?}

Selvitämme parhaillaan eri toteutustapoja yhteistyössä maanomistajan eli Helsingin kaupungin kanssa. Pyrimme ensi sijassa löytämään kevyitä ratkaisumalleja, jotka olisivat mahdollisimman edullisia toteuttaa ja aiheuttaisivat mahdollisimman vähän pintavaurioita alueen pihoille, kaduille ja puistoille.

Tontilla tapahtuvat työt ovat omistajan tai vuokratonttien tapauksessa vuokralaisen vastuulla eli hän näyttää meille reitin mistä mennään talonkulmalle saakka. Hänen tulisi myös selvittää mistä aikaisemmat kaapelit (sähkö ja puhelin) on vedetty. Tontilla valokaapeli asennetaan noin 50 – 60 cm syvyyteen pehmeään maahan (hiekka, multa tai savi). Emme siis ala louhia kallioita tai siirtelemään isoja kiviä asennuksen yhteydessä. Asennuksen jälkeiset pihatyöt jäävät aina tontin omistajan/vuokralaisen vastuulle.

{slider Voinko vaikuttaa verkon rakennustekniikkaan ja -ratkaisuihin ja jos voin niin miten?}

Kyllä voit. Voit valita itse reitin, mitä kautta kaapeli vedetään taloosi. Voit vaikuttaa myös kokonaissuunnitelmaan osuuskunnan kautta!

{slider Miten alueemme verkko kytketään laajempaan verkkoon? Mistä eri tahot ovat vastuussa?}

Osuuskunnan valokuituliittymät yhdistetään teleoperaattorien verkkoihin aluejakamon kautta. Osuuskunta vastaa jäsenilleen valokuituliittymistä talon ja aluejakamon välillä. Operaattorit vastaavat puolestaan oman verkkonsa ja palvelujensa toimivuudesta. Mahdollisten vikatilanteiden korjaaminen vaatii eri osapuolten yhteistyötä.

{slider Mitä tarkoittaa käytännössä verkon tekninen perusidea ”virtuaalinen kerrostalo”?}

Jokaiseen pientaloon toteutetaan valokuituyhteys samalla tavalla kuin kerrostaloissa talojakamon ja yksittäisten asuntojen välille. Lisätietoa tästä on saatavana Omakotiliiton tuoreesta oppaasta Huippunopea laajakaista.

{slider Mikä on hankkeen aikataulu?}

Hankkeen lopullinen aikataulu edellyttää vielä usean eri seikan selvittämistä ja neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Osuuskunnan tavoitteena on saada hanke valmiiksi viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.

{slider Mihin sitoudun, jos liityn osuuskuntaan nyt?}

Osuuskuntaan liittymisellä sitoudut vain maksamaan liittymismaksun, joka on 40 euroa, ja osuusmaksun, joka on 60 euroa. Nämä maksut ovat kertaluonteisia. Liittymismaksua ei palauteta. Osuusmaksun saa jäsenyyden päättyessä takaisin, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua liittymisestä.

{slider Voinko liittyä valokuituverkkoon vielä myöhemmässä vaiheessa?}

Voit liittyä myöhemminkin, mutta liittymän asennusmaksu tulee olemaan korkeampi kuin alkuvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen liittymän kytkeminen on kalliimpaa kuin useiden liittymien rakentaminen yhtenä urakkana.

Liittymävalmius eli valokuitukaapeli tontin rajalle saakka varmistaa sinulle asuntosi arvon nousun ja sen, että saat palvelun myöhemmin käyttöön edullisesti ja nopeasti. Edullisin tapa on liittyä kaapelointiin heti rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Liittymävalmius maksaa 500 €. Liittymän rakentaminen myöhemmin valmiiksi saakka maksaa tämän lisäksi 1 500 € (hankkeen esiselvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusarvion mukainen hinta liittymävalmiuden käyttöönotolle oli 1250 €).

{slider Mitä tapahtuu, jos muutan pois alueelta? Saanko rahani takaisin?}

Asennusmaksua, kuukausimaksuja ja osuuskunnan liittymismaksua ei palauteta. Sen sijaan osuuskunnan osuusmaksu palautetaan.

Talon uusi asukas tai omistaja voi jatkaa liittymän käyttöä liittymällä osuuskunnan jäseneksi. Uudelta asukkaalta tai omistajalta ei peritä käytön jatkamisesta asennusmaksua.

{slider Miten asunto-osakeyhtiöt on huomioitu hankkeessa? Onko hinnoittelu erilainen asunto-osakeyhtiöille?}

Asunto-osakeyhtiöt saavat valokuituliittymän asennusmaksuista alennusta seuraavasti:

 1. asunto maksaa täyden hinnan
 2. asunto – 25 %
 3. asunto – 50 %
 4. asunto – 75 %
 5. asunto ja siitä eteenpäin alennus on – 100 %

Kuukausimaksujen osalta hinnoittelu on kaikille osuuskunnan jäsenille ja alueen asunnon omistajille sama.

{slider Meidän tontillamme on vielä rakennusoikeutta jäljellä. Voinko tilata samalla kertaa valmiuden myös rakentamattomille asunnoille?}

Kyllä voit.

{slider Onko valokuituverkko turvallinen?}

Valokuituverkko on turvallisempi kuin tavallinen kuparijohtoverkko.

{/sliders}

Puuttuuko jokin kysymys?  Oliko vastaus epäselvä?

Anna meille vinkki: yhteystiedot, yhteydenottolomake