Osuuskunta Helsingin valokuidut

Asukastiedote 2.11.2015

Puiden kaadot Viestitien pohjoispuolella

Valokuituosuuskunnan hallituksen tietoon on tullut, että Viestitie 17:n ja 19:n välissä sijaitsevalla, tonttien ulkopuolisella viherkaistaleella oli perjantaina 30.10. kaadettu kaapelireitin vierestä kaksi isoa puuta ja työt oli tehty isolla koneella. Puiden kaadot olivat yllätys myös lähiympäristön asukkaille. Selvitämme asiaa Helsingin kaupungin kanssa.

Myös Viestitien pohjoispuolella on valitettavasti jouduttu kaatamaan puita pyörätien varrelta, läheltä Vihdintien tietyömaa-aluetta, jonka ympäristöstä kuluneen vuoden aikana on jo menetetty useita vanhoja kauniita puita. Pyörätien vierustan puusto katselmoitiin valokuituverkon kaivuutöitä varten Helsingin kaupungin ja urakoitsijamme kesken torstaina 29.10. Tietojemme mukaan katselmoija oli nähnyt parhaaksi, että kaivuureitin läheltä poistetaan muutama puu, ja myös nämä kaatotyöt oli Helsingin kaupungin toimeksiannosta suoritettu heti seuraavana päivänä. Joitain puita oli lisäksi kaadettu siksi, että niiden oli arveltu jo lahonneen.

Valokuituhankkeen tavoite on ollut puuston ja ympäristön säästäminen, mutta Vihdintien pohjoispuolella epäonnistuimme ja osuuskunnan puolesta pyydän tapahtunutta anteeksi asukkailta.

Viestitien talojen 17 ja 19 välisellä alueella olevat kaadettujen puiden rungot ovat vapaasti koko kylämme väen käytettävissä polttopuuksi. Rungot on jo valmiiksi sahattukin klapin mittaisiksi - kiitos tästä kuuluu Viestitie 19:n asukkaille.

Kaapelikiepit tonttien rajoilla

Kaapelikieppejä on nyt niidenkin muutaman tontin luona, joihin ei ole tilattu edes liittymävarausta, ja osa kiepeistä on vielä väliaikaisesti maan pinnalla. Kyseessä ei kuitenkaan ole suunnittelun eikä rakentamisen virhe.

Kehitämme aluetta kokonaisuutena asukkaiden etujen mukaisesti.

Kun rakennamme runkoverkkoa, jätämme aina runkoreitin varrelle jokaista taloa varten valokuitukiepin, vaikka taloon ei juuri nyt olisikaan tilattuna valokuituliittymää tai -varausta. Valokuitu kestää ainakin 30 vuotta, joten lähes jokainen kieppi varmasti tarvitaan vielä joskus - jos ei talon nykyiselle asukkaalle niin ehkä jo seuraavalle. Kun kieppi on jo lähellä, vältetään hankalat, ympäristöä häiritsevät ja kalliit tontin ulkopuoliset kaivuutyöt. Liittymien rakentamisen kustannukset pystytään näin pitämään kohtuullisina jatkossakin.

Liittymä tai -varaus kannattaa kuitenkin hankkia nyt, vaikka kieppi olisikin jo ilmestynyt tontin nurkalle. Kun runkoverkon rakentaminen valmistuu ja työkoneet on siirretty pois alueelta, nousevat liittymien toteutuksen kustannukset selvästi korkeammiksi. Ja vaikka ilmainen valokuitukieppi sijaitsisi aivan talon lähelläkin, veloitetaan sen käyttöönotosta aina tulevaisuudessakin korkeampi hinta kuin nyt tilatuista liittymistä ja -varauksista.

Rakennustöiden eteneminen

Valokuitukaapeloinnin rakentaminen eteni päättyneen viikon aikana hankealueen reunamilla, nyt myös urheilukentän eteläpuolella.

Partiotien ja Mottitien alkupään tonttien takarajoilla kulkevan runkokaapelilinjan rakentaminen on viivästynyt. Tämän osuuden kaapeliasennukset toteutetaan nyt käytössä ollutta kevyemmällä kalustolla.

Teleasennuksissa on tähän asti keskitytty runkoverkkoon liittyviin valokuituhitsauksiin. Ensimmäiset valokuitupaneelien asennukset tehdään nyt alkavalla viikolla muutamassa talossa, ja kaikki avaimet käteen -liittymien asennustyöt taloissa tehdään lähiviikkojen kuluessa: asentajat ehdottavat kullekin asukkaalle asennuskäynnin ajankohtaa, jonka voi tarvittaessa vaihtaa sopimalla siitä suoraan asentajan kanssa.

Työt tonteilla

Moni teistä on jo osallistunut talkootöihin esim. peittämällä oman tonttinsa kaapeliuran. Tämä on merkittävä apu ja sitä toivotaan jatkossakin: osuuskunnan väki antaa ohjeet kaapeliuran peittämiseen samalla kun tonttikaapeli tuodaan talolle.

Valokuitukaapelointiin liittyviä ja niiden yhteydessä tehtäviä muita töitä voi halutessaan teettää hintaan 6,50 euroa/tunti myös Länsi-Helsingin Omakotiyhdistyksen omakotitalkkareilla, vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen. Jos myöhemmin haluaa jatkaa omakotitalkkarin palvelujen käyttöä, on jäsenyys kuitenkin edellytys. Talkkarin voi tilata töihin työnjohtaja Mikko Lahtiluomalta, p. 0500 410 921

Terveisin,
Ville Mattila
Osuuskunta Helsingin valokuidut hallituksen puheenjohtaja 2014-2015