This site uses cookies to ensure the functionality.

Osuuskunta Helsingin valokuidut

Asukastiedote 16.8.2015

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat elokuun lopulla

Hankkeemme on edennyt kesän aikana toteutusvaiheeseen. Sopimukset rakennustöiden ja tavaratoimittajien kanssa on solmittu ja ensimmäiset kaapeli- ja tarvike-erät on tilattu. Rakennustöistä vastaa Telog-Oteran ja materiaalit hankitaan pääasiassa Nestor Cables Oy:ltä sekä laitetila Browacom Oy:ltä.

Rakentaminen käynnistyy 27.8. katujen alitusputkien tekemisellä. Näitä sijoitetaan kohtiin, joissa runkokaapelin reitti risteää kadun.

Syyskuun aikana työt siirtyvät tonteille sekä puistojen ja katujen reunustoille. Varsinaisten valokuitujen rakentaminen aloitetaan Partiotien länsipuolella olevista kiinteistöistä.

Liittymät valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Yhteydet otetaan tällöin käyttöön rakentamisen järjestyksestä riippumatta samanaikaisesti koko alueella.

Tiedotamme syksyn aikana säännöllisesti töiden etenemisestä ja vaiheistuksesta alueemme eri osissa.

Rakentamiseen liittyvät maansiirtotyöt

Maansiirtotyöt tehdään puistoissa, katujen varsilla ja tonteilla mahdollisimman kevyellä kalustolla ja mahdollisimman kevein menetelmin. Pyrimme minimoimaan alueella asumiseen ja liikkumiseen liittyvät haittatekijät. Toivomme näissä asioissa asukkaiden ymmärrystä ja yhteistyötä.

Tonttikohtaiset katselmukset

Osuuskunnan edustajat ottavat lähiviikkoina yhteyttä kaikkiin tilaajiin sopiaksemme ajan, jolloin keskustelemme yhdessä jokaisen talon osalta valokuitukaapelin tontille sijoittamiseen ja taloon viemiseen liittyvistä kysymyksistä sekä vahvistamme suunnitelman.

Jos tiedossasi on jo nyt, että tulet olemaan poissa kotoa pidempiä ajanjaksoja syksyn aikana, ilmoittaisitko siitä ystävällisesti osuuskunnalle sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mahdollisimman pian, jotta voimme varmistaa suunnittelukäynnin toteutumisen ajallaan.

Liittymämyynnin tilanne

Myyntityö on sujunut kesän aikana hyvin. Alueemme kiinteistöistä yli puolet on jo tilannut liittymän, mutta toivomme saavamme vielä lisää tilaajia jo tässä vaiheessa.

Muistuttaisimme ensinnäkin siitä, että mitä useampi talo lähtee mukaan hankkeeseen tässä vaiheessa, sitä edullisemmaksi se tulee meille kaikille.

Toiseksi epäröijien on syytä huomioida, että liittymän rakentaminen jälkikäteen tulee huomattavasti eli arviolta 50-100 % alkuvaihetta kalliimmaksi. Tämän vuoksi varsinaista liittymää edullisemman varauksen hankkiminen on hyvä vaihtoehto ja kannattaa tehdä jo tässä vaiheessa, jos asukas ei halua tilata vielä varsinaista liittymää. Jos kuitukieppi on jo valmiina tontin nurkalla, sen rakentaminen varsinaiseksi liittymäksi myöhemmin on huomattavasti edullisempaa kuin yhteyden rakentaminen alusta pitäen.

Muistathan siis kannustaa naapureitasi ja tuttujasi liittymään mukaan verkkoomme mahdollisimman pian, jotta he ehtivät mukaan hankkeeseen!